Krakowskie skarby. Kościół Bożego Ciała

Kościół Bożego Ciała jest jednym z najwspanialszych zabytków architektury sakralnej, jakimi może się pochwalić Kraków. Kto w czasie wycieczki po krakowskim Kazimierzu zajrzy do jego wnętrza, ten z pewnością żałować nie będzie. Co warto wiedzieć na temat tego obiektu?

Gdy w 1335 roku powstawało miasto Kazimierz, jego mieszkańcy mogli korzystać z okazałego kościoła farnego. Rolę tę pełnił kościół Bożego Ciała, którego majestatyczna sylwetka do dziś zajmuje bardzo ważne miejsce w panoramie Kazimierza. Dziś ta gotycka świątynia zachwyca barokowym wystrojem wnętrza i historią, sięgającą 1340 roku. W 1405 roku, z woli Władysława Jagiełły, opiekunami świątyni zostali Kanonicy Regularni Laterańscy. W dziejach kościoła nie brakowało ważnych i tragicznych wydarzeń. Wiadomo, że ucierpiał on podczas wielkiego pożaru miasta, wiadomo, że wiele strat przyniosły mu wojny ze Szwecją. Podkoniec XVIII wieku kościół Bożego Ciała został zniszczony przez Austriaków, a w połowie XIX wieku przez Rosjan. Mimo to świątynia ta wciąż zachwyca, a wizyta w jej wnętrzu każdemu z nas może dostarczyć niezapomnianych wrażeń. Na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym obiekcie?

Gotycki kościół Bożego Ciała ma formę trójnawowej bazyliki. Przylegają do niej gotyckie kaplice, którym również warto się uważniej przyjrzeć. Wrażenie robi też kościelna wieża, licząca sobie 70 m wysokości. W jej przyziemiu znajduje się kolejna kaplica, poświęcona Matce Boskiej Częstochowskiej. Kto chce wejść do kościoła, ten musi przejść przez jedną z trzech renesansowych krucht. Po wejściu do kościoła można zachwycić się ogromem nawy gotyckiej głównej, z którą kontrastują pełne przepychu dzieła sztuki barokowej. Barokowe ołtarze boczne i złocony ołtarz główny przyciągają uwagę, podobnie jak posadzka wykonana z czarnego marmuru dębnickiego. Z XVIII wieku pochodzi okazała ambona w kształcie łodzi, która nawiązuje do Ewangelii św. Łukasza. Miłośników sztuki sakralnej mogą też oczarować stalle kanoników, wykonane w pierwszej połowie XVII wieku. Z tego okresu pochodzi też ołtarz główny – jedno z najcenniejszych dzieł sztuki snycerskiej w Polsce. W ołtarzu tym znajduje się obraz Tomasza Dolabelli, przedstawiający „Narodzenie Chrystusa czyli pokłon pasterzy”.

Do innych ciekawostek, z jakimi możemy się spotkać w trakcie zwiedzania kościoła Bożego Ciała, zalicza się mauzoleum świętego Stanisława Kazimierczyka, który zmarł w XV wieku w opinii świętości oraz kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z kopią jasnogórskiej ikony. Całość prezentuje się wspaniale, a czas spędzony w murach kościoła Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu dla nikogo nie będzie czasem straconym.